Nieuws

[DateCounter start format=”15 april 2021″]

Instroom medewerkers Havatec

Groei en bloei! Havatec zet volop in op eigen werving en recruitment. Wij geloven sterk in de directe verbinding met mensen vanaf het eerste moment. Daarbij zoeken we naar de beste match en verdiepen we ons graag in de interesses en ambities van onze kandidaten. Al direct bij aannemen zetten wij verder in op talentmanagement met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkelpaden van onze medewerkers. Ook kijken wij naar samenstelling en werken we samen aan krachtige teams, waarin medewerkers elkaar versterken.
In 2020 en tot en met mei 2021 namen we 47 medewerkers aan voor diverse functies. Havatec gelooft in Betrouwbaarheid, Innovatie en Servicegerichtheid (BIS) en staan voor kameraadschappelijke samenwerking. Wij ontwikkelen graag mensen en machines!